Thursday, 26/11/2020 - 11:12|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Phổ Khánh

“NỘI DUNG PHỐI HỢP CÁC LỰC LƯỢNG NGOÀI NHÀ TRƯỜNG NHẰM THÚC ĐẨY HỌC SINH HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN”

“NỘI DUNG PHỐI HỢP CÁC LỰC LƯỢNG NGOÀI NHÀ TRƯỜNG   NHẰM THÚC ĐẨY HỌC SINH HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN”

Tài liệu đính kèm: Tải về

“NỘI DUNG PHỐI HỢP CÁC LỰC LƯỢNG NGOÀI NHÀ TRƯỜNG   NHẰM THÚC ĐẨY HỌC SINH HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN”

 

Phối hợp với các lực lượng giáo dục ngoài  nhà trường, đặc biệt với gia đình và cộng đồng trong công tác giáo dục học sinh nhằm khép kín, đảm bảo tính thống nhất, liên tục và toàn vẹn của quá trình giáo dục là một việc làm cần thiết để đảm bảo hiệu quả giáo dục. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn căn dặn: “Giáo dục trong nhà trường chỉ là   một phần, còn cần phải có sự giáo dục ngoài xã hội và trong gia đình  đinh, để gíup việc giáo dục nhà trương tốt hơn. Giáo  dực trong nhà trương dù đã tốt mấy nhà, nhưng  thiếu giáo dục trong gia đình và ngoài xã hội thì kết quả vẫn không hoàn toàn. " (Bài nói chuyện cửa Bác Hồ với cán bộ Đảng trong ngành Giáo dục, tháng 6/1957).

Hiện nay, công cuộc đổi mới và phát triển đất nước đã đạt được những kết quả đáng phấn khởi, làm thay đổi bộ mặt xã hội. Song mặt trái của nền kinh tế thị trường cũng làm cho môi trường xã hội nảy sinh những quan hệ phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến nhận thức giá trị, tư tương, tình cảm và hành vi của thế hệ trẻ, trong đó có thế hệ học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường  THCS. Bởi vậy, nhà trường  càng  quan tâm và làm tốt nhiệm vụ phối hợp giáo dục với gia đình, chính quyền, đoàn thể xã hội, các cơ quan chức năng, các tổ chức kinh tế và cá nhân,... ở địa phương  thống nhất tác động giáo dục của toàn xã hội đến học sinh là thì chắc chắn sản phẩm giáo dục đào tạo của trường sẽ là những “ hoa thơm”, “ quả ngọt” đầy chất lượng.

Để có  sự phối hợp đồng bộ giữa gia đình và nhà trường nhằm thúc đẩy các em học tập và rèn luyện có hiệu quả tốt. Cần triển khai một sổ nội dung sau:  

     1./ Nhà trường chủ động thông báo cho phụ huynh các thông tin mọi mặt về hoạt động dạy học và giáo dục một cách thường xuyên, kịp thời và định kỳ. Các thông báo của nhà trường gửi cho gia đình gồm:

  • Các thông báo định kì:

+ Thông báo kết quả học tập (điểm kiểm tra, điểm thi, tình hình tiến bộ) của mỗi học sinh.

+ Thông báo kế hoạch học tập cua học sinh.

+  Thông báo kết thúc kì học, năm học.

  • Các thông báo đột xuất:

Khi có các sự kiện hay vấn đề đột xuất cần trao đổi hay thông tin cho gia đình biết để phối hợp giải quyết, như: học sinh có  các thành tích học tập xuất  sắc nổi bật hay có các vi phạm bị kỉ luật...

  • Các thông báo thường xuyên:

+ Thông tin về các hoạt động thường xuyên của trường, của lớp được gửi cho gia đình học sinh.

+ Tạo điều kiện cho gia đình học sinh dễ dàng và chủ động tìm hiểu về các thông tin học tập và sinh hoạt ở trường của con em mình.

2./ Nhiệm vụ, nội dung phối hợp giữa gia đình và nhà trường trong quá trình giáo dục học sinh

    - Chủ động liên  hệ với nhà trường, giáo viên chủ  nhiệm nắm vững mục tiêu, nội dung giáo dục, học tập của con em mình.

    - Tham gia cùng với nhà trường tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khoá nếu các bậc cha mẹ có điều kiện, khả năng.

    - Thường xuyên trao đổi với giáo viên chủ nhiệm về kết quả rèn luyện, học tập, lao động, vui chơi ở nhà nhất là những hiện tương đặc biệt, những biến đổi tâm lí ở con em và học sinh ở cộng đồng.

    - Tham gia đầy đủ các buổi trao đổi về học tập, rèn luyện của giáo viên chủ nhiệm triệu tập hoặc nhà trường yêu cầu.

    - Tham gia đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của con em và quá trình hoạt động giáo dục của học sinh ờ nhà trường, lớp học.

Việc phối hợp của gia đình với nhà trường trong giáo dục đuợc thực hiện tốt khi:

    + Các bậc cha mẹ có nhận thức đúng về trách nhiệm phối hợp với nhà trường trong giáo dục con em, không bao che những thiếu sót của con em ở nhà.

+ Thống nhất với nhà trường về mục tiêu, phương pháp giáo dục.

+ Hằng ngày dành thời  gian cần thiết cho việc chăm sóc, giúp đỡ, kiểm tra con em về mọi mặt để kịp thời nắm bắt những biến đổi ở trẻ.

3./ Nội dung phối hợp giáo dục với cộng đồng

    - Phối hợp quản lí học simh

+  Trao đổi với những người đại diện của cộng đồng (trưởng thôn, tổ trưởng dân phố, cụm dân phố...) để xác định mục tiêu và kế hoạch hành động phối hợp.

+  Nhà trường (giáo viên) cần chủ động và giữ vai trò chủ đạo cùng các lực lượng trong cộng đồng chỉ đạo hoạt động của học sinh.

+ Điều chỉnh và phối hợp các hoạt động nhằm thực hiện các yêu cầu giáo dục của  nhà trường. Việc điều chỉnh và phối hợp phải được nhìn nhận từ hai mặt: lợi ích của nhà trường và lợi ích của cộng đồng. Tổ chức học sinh tham gia vào các hoạt động chung của cộng đồng như: các hoạt động văn hoá, hoạt động xã hội, hoạt động từ thiện,...

+ Phối hợp với cộng đồng để nắm tình hình học sinh, không ai nắm chắc tình hình đạo đức và các hoạt động thường nhật của học sinh như các thành viên của cộng đồng nơi ở. Những thông tin này sẽ giúp giáo viên đánh giá đúng học sinh của mình...

+  Phối hợp việc động viên và khuyến khích học sinh. Dư luận của cộng đồng có tác động rất lớn đến học sinh, giúp cho các em tụ điều chỉnh hành vi một cách hữu hiệu. Giáo viên cũng có thể bàn bạc với cộng đồng trợ giúp những học sinh khó khăn hoặc thể hiện sự ưu đãi, khích lệ của cộng đồng với những học sinh giỏi, học sinh năng khiếu, cỏ nhiều thành tích, tiến bộ.

  • Phốí hợp giáo dục học sinh

+ Giáo dục truyền thống của cộng đồng: Do những đặc thù mà cộng đồng có những nét truyền thống riêng của mình như: Truyền thống hiếu học, truyền thống lao động, nghề truyền thống...

+ Giáo dục văn hoá dân tộc, bản sắc văn hoá tốtt đẹp của địa phương...

+ Giáo dục đạo đức...

Tóm lại: Nhà trường, gia đình và cộng đồng có mối quan hệ hữu cơ, gắn bó trách nhiệm trong công tác giáo dục học sinh, trong đó nhà trường giữ vai trò chủ đạo thực hiện các quyết sách dạy học và giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các chính sách giáo dục của Đảng và Nhà nước, thực hiện các nội dung, chương trình dạy học và giáo dục nhằm thục hiện mục tiêu giáo dục. Nhà trường có trách nhiệm giữ vai trò chủ đạo phối hợp các lực lượng giáo dục (trong đó có các lực luợng gia đình và cộng đồng).  Gia đình và cộng đồng là những chủ thể trong công tác phối hợp với nhà trường giáo dục học sinh, thống nhất với nhà trường về mục tiêu, nội dung, phương pháp giáo dục. Chủ động thực hiện các nội dung, biện pháp giáo dục phù hợp do nhà trường chủ đạo, yêu cầu. Gia đình, cộng đồng chủ động đề xuất với nhà trường các nội dung, kế hoạch phối hợp nhằm mang lại hiệu quả giáo dục cho con em mình ở cộng đồng và gia đình.

Sự phối hợp  đồng bộ, hiệu quả của nhà trường, gia đình và  cộng đồng trong hoạt sẽ góp phần  nâng cao hiệu quả giáo dục, góp phần hình thành và phát triển đạo đức, nhân cách học sinh, thực hiện mục tiêu giáo dục của nhà trường, đáp ứng yêu cầu và đòi hỏi của xã hội.

                                                                                                                                                                                        Tác giả

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                  Hồ Thanh Hùng

                                                                                                          

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 31
Hôm qua : 89
Tháng 11 : 4.893
Năm 2020 : 52.962